Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна профілактика

Лекція 5. Профілактика злочинності


Стан правопорушень та злочинності в суспільстві.
Поняття, принципи та форми профілактики злочинності.
Індивідуальні профілактичні заходи.

Література
1. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року.
2. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільнених з місць позбавлення волі" від 01 грудня 1994 року.
3. Указ   Президента  України   "Про  додаткові   заходи   щодо   поліпшення діяльності   органів внутрішніх справ  та  громадських  формувань  з  охорони  громадського порядку" від 16 червня 1999 року.
4. Аванесов Г.А. “Криминология й социальная профилактика”. - Москва, 1980 г.
5. Блувштейн Ю.Д. й другие “Профилактика преступлений”.- Минск, 1986 г.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія