Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна профілактика

3. Типологія заходів соціальної профілактики, що застосовуються в межах держави


Кожному рівню профілактики притаманний певний комплекс спеціальних заходів, що застосовуються до певних осіб. Сюди входить весь комплекс здійснюваних державою економічних, соціально-культурних, правових та інших дій, спрямованих на недопущення скоєння злочинів.
   1. Економічні заходи. Вони включають дії, спрямовані на:
-   покращення ведення економічної політики;
-   здійснення належного ведення бухгалтерського обліку та контролю;
-   усунення проявів безгосподарності;
-   ліквідацію інфляції, безробіття;
-   забезпечення   людей   товарами   першої   необхідності,   житлом, робочими місцями;
-   своєчасну виплату заробітної плати, пенсії та інших виплат;
-   розробка всяких технічних засобів та пристроїв (сигналізації, замки тощо) та інше.
   2. Соціально-культурні заходи:
-   проведення належного виховання громадян;
-   функціонування навчальних закладів;
-   виховання в дітей   та   інших   громадян   любові   до   краю,   своєї культури, духовності;
-   наголошення   про   шкідливий   вплив   наркоманії,   токсикоманії, п´янства,  проституції та  інших  антисоціальних  вчинків  (фонові явища);
-   наявність   гуртків   масового   проведення   дозвілля   (спортивних, радіотехнічних тощо);
-   недопущення     демонстрації     по     телебаченню     програм,     які пропагують культ насильства, агресії тощо;
   3. Правові заходи:
-   правове виховання (повага до законів);
-   пропаганда   і    навчання   громадян   знанням   юридичних   норм;
-   приведення законодавства до рівня міжнародних стандартів;
-   усунення прогалин у законодавстві;
-   застосування юридичних санкцій;
-   кримінологічна експертиза нормативних акцій.
   Заходи, що застосовуються до певної групи осіб:
   1. Проведення    роз’яснювальної    роботи     на підприємствах, установах, організаціях.
   2. Проведення профілактичної перевірки. Таку перевірку в силу нормативних актів щодо належного функціонування певного об’єкта можуть проводити широке коло суб’єктів.
   3. Направлення   письмових   повідомлень    про   усунення    виявлених недоліків. Під час проведення профілактичної перевірки про результати її здійснення складається акт. У залежності від того, що виявлено, можна прийняти ряд рішень:
-  на підставі акту та інших доказів можемо прийняти рішення про притягнення     винних     осіб     до     адміністративної     чи     кримінальної відповідальності;
-   повідомити   вищестояще   керівництво   про   виявлені   недоліки  та притягнення винних до дисциплінарної відповідальності;
-   попередити   про   недопущення   в   подальшому   здійснення   таких вчинків;
-   зобов’язати у встановлений термін усунути виявлені недоліки.
   4.   Встановлення   посиленого режиму  несення   служби   по   охороні громадського порядку (ОГП) на певній території (дільниці).
   6.  Здійснення профілактичних операцій і рейдів.
   7.  Соціальний патронат. Під соціальним патронатом розуміють комплекс заходів державної та іншої підтримки і допомоги особам, що її потребують. Сюди можна віднести:
•    допомога дітям, батьки яких позбавлені батьківських прав, чи які взагалі одинокі;
•  надання допомоги та лікування  алкоголіків,  наркоманів,  осіб з психічними розладами;
•     сприяння в працевлаштуванні осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
•     функціонування мережі притулків, пансіонатів.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія