Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

10.2. Соціальний діагноз в роботі соціального педагога з групами неповнолітніх різної спрямованості


Існує достатньо багато типологий (класифікацій) за спрямованістю діяльності груп неповнолітніх. Зупинимося на двох з них.
      1. Одна з найпоширеніших типологий припускає розподіл існуючого різноманіття груп:
      • на просоціалъні, спрямованість яких узгоджується із заохочуваними суспільством цінностями і установками. Позитивні групові норми привносяться з соціального середовища, формуються і зміцнюються в процесі соціально значущої навчальної, трудової і суспільної спільної діяльності;
      • асоціальні, спрямованість яких не узгоджується з цінностями і нормами, що встановились в суспільстві. Члени цих груп ведуть сумісний асоціально-кримінальний спосіб життя і скоюють різні правопорушення. Спільна асоціально-кримінальна діяльність характеризується в цих групах соціальним відчуженням, відособленням, протистоянням;
      • при відповідному рівні розвитку і організованості асоціально-кримінальної діяльності асоціальні групи можуть скоювати злочини, і тоді вони перетворюються на криміногенні, або злочинні, групи, які характеризуються більшою замкнутістю, круговою порукою, злочинною діяльністю, вираженим зіставленням себе іншим групам. Міжособові відносини в таких групах опосредковуются асоціальними або антигромадськими цінностями і ведуть до деперсоналізації особи.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія