Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

ТЕМА 8. Соціальна діагностика в роботі з клієнтом


1. Особливості соціального діагнозу особи.
2. Структура й методика соціального діагнозу особи.

Література
1. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В.Толстоухова, О.О.Яременко, О.В.Вакуленко та ін.- К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003.- 88с
2. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Издательский центр “Академия”, 2002.- 272с.
3. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської.-К., 2000.-372с.
4. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. — М., 1993.
5. Довідковий посібник з соціальної роботи. — М., 1997.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія