Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

7.2. Класифікація проявів соціального середовища


Класифікація проявів соціального середовища:

      · за видом суспільності – суспільна формація, клас, група;
      · за видом групи – сімейна навчальна, суспільна, трудова, спортивна, військова;
      · за формуючим впливом – детермінуюча, навчаюча, вправляюча, виховна, перевиховна;
      · за способом впливу на форму свідомості – правова, моральна, естетична, наукова;
      · за віком – ровесники, старші, молодші, змішане;
      · за ставленням до середовища – позитивне, байдуже, негативне;
      · за соціальною спрямованістю – соціальне, асоціальне;
      · за ступенем контактності – безпосереднє, опосередковане.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія