Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Соціальна діагностика

ТЕМА 7. Методика діагностики мікроcоціального середовища особи


1. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості.
2. Класифікація проявів соціального середовища.
3. Структура, етапи, завдання, зміст діагностики мікросередовища.
4. Методика організації соціально-педагогічного комплексу (СПК).

Література
1. Словарь – справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук, проф. Е.И.Холостовой.- М.: Юрист, 2000.- 424с.
2. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської.-К., 2000.- 372с.
3. Методика соціальної діагностики взаємостосунків в суспільстві / Теорія і методика соціальної роботи. — М., 1994.
4. Технология социальной работы.-М.: ВАДОС, 2000.- С.38-47.
5. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. — М. 1993.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія