Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

1.4.6. Творчість та здатність до інновацій


Творчість — це діяльність, спрямована на створення нових культурних та матеріальних цінностей.

Творча людина — це людина, яка самостійно створює щось нове, оригінальне.

Посада менеджера особливо вимагає творчого підходу, коли

 для досягнення результатів необхідно знайти зовсім нові рішен­ня та ідеї. Він особливо необхідний там, де дії обмежуються діючими системами та процесами.

Але є фактори, які обмежують або зводять нанівець творчі здібності менеджера. Основними із них можуть бути:

  • лінивство;
  • стійкі навички у манерах та мисленні;
  • надлишкова напруженість від невпевненості;
  • послаблена цілеспрямованість;
  • недостатні наявні можливості.

Творчі рішення проблем вимагають наявності досвіду робо­ти і особливих навичок.

Вони розробляються у такій послідовності:

Вивчення проблеми

1.   Провести дослідження.

2. Настроїтись на завдання з інтелектуальної та
емоціональної точки зору.

3. Встановити цілі та критерії їх досягнення.

Розробка ідеї (новаторської)

1. Коротко викласти проблему.

2. Обговорення проблеми методом "мізкової
атаки".

3. Приведення всіх ідей у логічний порядок.

Вибір ідей, що використовуються

1. Відхилити неприйнятні ідеї на основі логіки, а
не емоцій.

2. Визначити реальність ідеї серед інших
можливостей.

Планування нововведення

1. Визначити роль кожного виконавця у
загальній системі.

2. Конкретизувати впровадження інновацій у

Зворотній зв´язок і аналіз

1.    Регулярний аналіз досягнутих успіхів.

Менеджер з творчим підходом до справи має такі риси:

 

8|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера