Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Педагогіка вищої школи

Принципи діяльності освітніх закладів


Діяльність освітніх закладів України ґрунтується на відповід­них принципах. Принципи (лат. — основа, начало) — вихідні положення певної теорії, діяльності. Принципи освіти — це базові положення, які лежать в основі функціонування за­кладів системи освіти України. Обґрунтування принципів зумов­люється передусім закономірностями розвитку суспільства та політикою держави в галузі освіти. Основні принципи освіти ви­значено Законом України "Про освіту":

•        доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

 • рівність умов для повної реалізації кожною людиною її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • органічний зв´язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;
 • незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • науковий, світський характер освіти;
 • інтеграція з наукою і виробництвом;
 • взаємозв´язок з освітою інших країн;
 • гнучкість і прогностичність системи освіти;
 • єдність і наступність системи освіти;
 • неперервність і різноманітність освіти;
 • поєднання державного управління й громадського самовря­дування в освіті.

Кожний принцип окреслює певні вимоги до функціонування тих чи тих закладів освіти. Плануючи й організовуючи діяльність освітніх закладів, необхідно ретельно продумувати, якою мірою вони відповідають вимогам принципів освіти.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Історія педагогіки: курс лекцій
Робоча книга вихователя групи продовженого дня
Педагогіка вищої школи
Дидактика