Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

8.8. Планування обсягів і структура виробництва


Основні завдання цього розділу бізнес-плану такі:

• переконати партнерів у можливості виготовлення необхідного обсягу продукції у визначені строки з відповідною якістю;

• посилити впевненість інвесторів у здатності встановити постійні тривалі виробничі зв´язки з партнерами з виробництва та збуту продукції;

• довести, що підприємець справді вміє організувати виробництво, забезпечити певний рівень рентабельності за умови встановлення помірних цін на продукцію і невисоких затрат.

Передусім необхідно описати виробничий процес, звернути увагу на такі аспекти, як наявність виробничих площ, забезпеченість новим високопродуктивним устаткуванням і прогресивними технологіями, ступінь виробничої кооперації, контроль якості продукції та її відповідність міжнародним стандартам, охорона навколишнього середовища. Кожну з перелічених проблем потрібно аналізувати, виконуючи конкретні розрахунки та підкріплюючи їх відповідними характеристиками (устаткування, технологій, контролюючих і природоохоронних заходів). Для більшої наочності ці матеріали слід подавати в табличному та графічному вигляді.

На основі зазначених даних обґрунтовують обсяги випуску продукції (надання послуг) за такими напрямами: середньорічний обсяг випуску продукції; обсяг випуску продукції за окремими асортиментними групами; прогнозований обсяг випуску продукції за роками наступного п´ятирічного періоду у процесі виходу на проектну потужність. Такі дані можна узагальнити у вигляді табл. 8.6.

Виріб

Плановий обсяг випуску за роками

1999

2001

2003

2005

2006

А

Тис. од.

 

 

 

 

Тис. грн.

 

 

 

 

Тис. дол. США

 

 

 

 

Б

Тис. од.

 

 

 

 

Тис. грн.

 

 

 

 

Тис. дол. США

 

 

 

 

Разом

Тис. од.

 

 

 

 

Тис. грн.

 

 

 

 

Тис. дол. США

 

 

 

 |
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит