Безкоштовна бібліотека підручниківЕкономічна історія

Фінанси


У XVIII ст. англійський фінансовий капітал почав панувати у діловому світі. Відкритий у 1694 р. Англійський банк став важливим засобом збагачення буржуазії за рахунок платників податків. Створе­ний для кредитування воєнних витрат, в обмін на кредити анг­лійського уряду банк отримав низку привілеїв, у тому числі власне право випускати банкноти і карбувати монети, які до 1797 р. обмінювалися на золото.

Паперові гроші обертались в обігу нарівні з металевими. їх приймали особи, які не мали вкладів у банках, оскільки їх опла­та гарантувалася. Також з´явилась ще одна новинка — банківські чеки, тобто доручення вкладника своєму банкірові сплатити пред´явнику певну суму за рахунок його вкладу в банку. У XVIII ст. чеки у Лондоні настільки поширились, що в 1775 р. лондонські банкіри заснували розрахункову палату для пога­шення чеків шляхом взаємних зарахувань (так званий кліринг).

Англійський банк сприяв перетворенню Лондона у фінансо­вий центр Європи. Тут формувалися приватні банки. У 1807 р. у Лондоні їх було уже 73. У провінціях з´явилися сільські бан­ки або банки графств.

Таким чином, до середини XVIII ст. англійський капіталізм вступив у новий період розвитку. Мануфактурна стадія розвит­ку капіталістичного виробництва вичерпала свої можливості. Для переходу до фабричної форми виробництва були всі необхідні передумови. Склалася велика армія найманих виробників, підго­товлених для роботи на машинах. У руках багатьох підприємців накопичилися великі кошти, які регулярно поповнювались за рахунок пограбування колоній, прибутків підприємства тощо. Ці кошти стали важливим джерелом індустріалізації Англії, давши їй змогу раніше від інших країн здійснити промисловий переворот.

 

Основні терміни і поняття

Буржуазна революція, економічні передумови буржуазної ре­волюції, Навігаційний акт, сировинний придаток, фригольдер, копігольдер, лізгольдер, котер, акр, огороджування, капіталі­стичний фермер, банкнота, чек, кліринг.

 |
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія