Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

10.4. Промоція міста в світовій інформаційній мережі


Сприятливий інвестиційний клімат — це добре, але потрібно, щоб про нього дізналися потенційні інвестори. Поряд з традиційними каналами, одним з маловитратних сучасних засобів поширення інформації є Інтернет.

Кращий досвід

З метою висвітлення діяльності органів виконавчої влади щодо залучення коштів та створення сприятливих умов для інноваційного інвестування підприємств на замовлення ОМС Інститутом трансформації суспільства був розроблений сайт міста Вознесенська (http://www.voznesensk.osp.com.ua).

У перший рік користування сайт поповнювався нерегулярно, мав проблеми зі змістовним наповненням та деякі технічні недоліки. З метою формування позитивного іміджу міста Вознесенська, удосконалення структури та інформаційного наповнення сайту та розробки інформаційних матеріалів для презентаційного диску про місто у 2004 році було проведено семінар-тренінг при підтримці Південноукраїнського регіонального навчального центру „Формування позитивного інвестиційно-туристичного іміджу міста”.

За результатами семінару було вдосконалено структуру та інформаційне наповнення сайту міста, розроблено його російськомовну версію, створено інформаційні матеріали для використання при створенні презентаційного диску про місто, розпочато роботу по оновленню інформації на веб-сторінці міста. Нині сайт постійно (раз на тиждень) оновлюється. На ньому розміщені оновлені інвестиційні пропозиції підприємств міста та корисна інформація для інвесторів. Веб-сторінка міста має логічне оптимальне змістовне наповнення та пристойний вигляд. Кількість відвідувачів, як внутрішніх, так і зовнішніх, динамічно збільшується. Таким чином, владою Вознесенська була реалізована умова постійної підтримки суттєвих відомостей про конкурентні переваги громади в світовому інформаційному просторі.

Сучасні українські міста, усвідомлюючи великі можливості, які забезпечує світовий інформаційний простір, використовують їх, наприклад через створення та підтримку сайту міста. Для досягнення достатньої ефективності поширення інвестиційної інформації про місто та його інвестиційні можливості в Інтернеті необхідно дотримуватись деяких правил:

  • інформація повинна бути чітко структурована та відповідати потребам споживача — потенційного інвестора;
  • оновлення інформації на сайті має бути регулярним (принаймні, щотижневим);
  • гарний ефект має відображення досягнень та здобутків міста в реалізації інвестиційних проектів, залученні інвесторів.

Інвестиційна політика на муніципальному рівні складається з багатьох різноманітних напрямів та форм. Місцева влада, опановуючи їх усі, закономірно стає більш відкритою, зрозумілою та прогнозованою для суспільства, мешканців громади, що забезпечує успішність як необхідних інвестиційних проектів, так і місцевого економічного розвитку в цілому.

 

Висновки

Успішна інвестиційна модель міста включає наступні складові: покладену в її основу довгострокову стратегію розвитку міста; покладені в основу стратегії реальні місцеві ресурси, які є дійсними конкурентними перевагами громади; врахування обмеженості ресурсів, професійний аналіз можливості їх застосування; узгоджені за часом та джерелами фінансування інвестиційні плани, що об’єднуються в довгостроковій програмі; професійну команду ОМС та політичну волю міського голови, дії якого спрямовані на підвищення добробуту усієї громади.

Запровадження в практику муніципального управління систем управління якістю на основі стандарту ISO 9001:2000 дозволяє вибудувати чітку, відповідальну та прозору політику органу місцевого самоврядування щодо всіх питань розвитку громади, в тому числі інвестиційних.

В арсеналі місцевої влади є значна кількість заходів формування сприятливого інвестиційного клімату громади. Інвестиційний імідж — це відображення реального інвестиційного клімату території в уяві економічних суб’єктів. Розрізняють дзеркальний, реальний, бажаний та оптимальний імідж.

Інвестиційний імідж є спрощенням інвестиційного клімату, який включає можливості території (інвестиційний потенціал) та умови діяльності (інвестиційний ризик).

Доступним, ефективним та зрозумілим у використанні методом просування інвестиційних можливостей міста є використання засобів світової інформаційної мережі.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит