Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

4.4. Зміст та основні складові інвестиційної карти регіону


p> Зручним і доступним способом подачі інформації щодо передумов і можливостей інвестування території є інвестиційна карта. Завдяки її використанню в схематичному вигляді і дуже концентровано можна подати максимум корисних даних, що в першу чергу цікавлять інвестора та дозволяють йому здійснити економічне обґрунтування доцільності інвестиційного проекту. В Україні вже є власний досвід інвестиційного картографування (рисунок 4.1).

З огляду на значний обсяг проведеної роботи, а відтак і високий рівень змістовності отриманого продукту цінність знайомства з інвестиційною картою для потенційного інвестора важко переоцінити. Інвестиційна карта регіону є потужним засобом неупередженої та прозорої діяльності органів місцевого самоврядування із залучення інвестицій, іноземних зокрема. Для максимальної ефективності впливу розміщеної інформації на потенційного інвестора акцент необхідно робити на конкурентних перевагах регіону, принциповій відмінності його від інших, тих унікальних характеристиках, які можна знайти лише тут.

Рисунок 4.1. Туристичний потенціал Карпатського регіону

 

Кращий досвід [3]

У Львові створено “Інвестиційну карту” трьох областей За­хідного регіону України (повна назва проекту — “Туристичний потенціал Західної України”), що має на меті привернути увагу потенційних Інвесторів до привабливих у туристичному сенсі районів й окремих об’єктів.

Над інвестиційною мапою працювало кілька “топографів”: Ін­ститут туризму у Варшаві, Київ­ський університет туризму, еконо­міки і права, Львівський націо­нальний університет ім. Івана Франка та управління з туризму облдержадміністрацій. Трохи більше як за рік інвест-картографам вдалося перелопатити гори “сирих” місцевих пропозицій у 43 адмінрайонах і 14 містах і відкопа­ти кілька десятків самородків, вар­тих, аби їх відшліфувати.

До оцінки турпотенціалу регіо­ну розробники підходили ком­плексно, враховуючи півсотні критеріїв. У фундамент “багатоша­рового” інвестиційного проекту насамперед закладали економічну сприятливість регіону. Потім на цю територіальну привабливість накладали стандартний пакет інфраструктурних об’єктів, а вже під кожен з них готували конкретний проект: його використання, дже­рела отримання коштів, окупність тощо. Це дає потенційному інвес­тору можливість з першого погля­ду „закохатися” в бізнесову кар­патську “картину” й вкласти в неї кошти чи залишитися незворуш­ним при своїх інтересах і грошах. Для передінвестиційного до­слідження, яке в цивілізованих країнах є нормою й коштує 5–10% вартості самого проекту, бу­ло застосовано наочні польські підходи. Свого часу завдяки ком­плексній оцінці туристичних можливостей своїх західних зе­мель поляки залучили німецько­го інвестора. Україна, на думку експертів, так само рухається польським маршрутом, як ще не­давно Річ Посполита — німець­ким. Підсилюючим чинником в Україні є первісна природа й на­ближення до її кордонів терито­рій Євросоюзу. Середній обсяг інвестицій — 10 тис. дол. США.

Узагальнення українського досвіду місцевої інвестиційної політики дає можливість визначити основні складові інвестиційної карти регіону, найбільш цікаві для потенційного інвестора:

  • транспортна мережа із зазначенням класності шляхів сполучення;
  • стан розвитку готельно-ресторанної інфраструктури;
  • перелік об’єктів перспективного інвестування в контексті загальної стратегії економічного розвитку регіону;
  • економічні стимули та преференції інвесторам, якщо вони є.


|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит