Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

§ 2. Сутність та етапи інвестиційного проекту


Будь-який намір інвестування має супроводжуватися програмою його реалізації. Як правило, увипадку залучення коштів зовнішніх позичальників чи інвесторів, план здійснення інвестицій є обов’язковим через те, що систематизована відповідним чином програма дій дає їм змогу прийняти адекватне рішення з огляду на прагнення максимізації прибутку та мінімізації ризику неповернення наданих коштів [5]. Такі програми найчастіше формулюються у вигляді інвестиційних проектів.


В чому полягає сутність та основні цикли інвестиційного проекту? Якою може бути структура та процес складання або аналізу бізнес-плану інвестиційного проекту? Що бажано та необхідно знати міським головам, їх заступникам та працівникам ОМС про інвестиційні проекти, що плануються до впровадження на території громади, зокрема комунальними підприємствами?


На ці та інші питання Ви отримаєте відповідь після ознайомлення з запропонованим матеріалом.


Перелік термінів до параграфу 2

інвестиційний проект;

життєвий цикл проекту;

бюджетний підхід;

грошовий потік;

дисконтування;

чиста сучасна цінність;

бізнес-план.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит