Безкоштовна бібліотека підручниківБанківський менеджмент

9.5.1. Напрями системи підвищення кваліфікації


Створення модульної структури підвищення кваліфікації, підготовка інфраструктури і матеріально-технічної бази для проведення навчання.

Визначення змісту основних видів підвищення кваліфікації, підготування навчально-методичних матеріалів і тестів.

Кадрове забезпечення — добір викладачів (із числа провідних спеціалістів банку, професорсько-викладацького складу економічних вузів, НБУ та інших банків) для проведення тематичних семінарів у головній конторі банку.

Встановлення контактів і співробітництво з провідними вітчизняними та зарубіжними центрами підвищення кваліфікації банківських працівників для підвищення кваліфікації персоналу банку і його філій.

Структура системи підвищення кваліфікації така:

• короткострокові курси підвищення кваліфікації за фаховими програмами для банківських працівників;

• тематичні семінари;

• тренінги;

• стажування в структурних підрозділах банку, інших банківських і фінансових установах, а також за кордоном.

Короткострокові курси підвищення кваліфікації за фаховими програмами для банківських працівників, що проводяться із залученням провідних спеціалістів банку та інших організацій є обов´язковими насамперед для щойно зарахованих працівників банку і його філій. Завдання курсу: підвищення кваліфікації з актуальних проблем банківської діяльності, формування у персоналу корпоративної культури і системи цінностей банку, поглиблене вивчення сучасних банківських інформаційних технологій, нормативної бази, етики поведінки банківського службовця. Термін навчання — б днів. Категорії слухачів — щойно зараховані на роботу співробітники головної контори банку і філій. По закінченні навчання проводиться тестування. Документ про підвищення кваліфікації — сертифікат відповідності — видається працівникам, які успішно пройшли тестування.

Тематичні семінари організовуються для співробітників головної контори і філій банку. Співробітники головної контори банку, як правило, направляються на тематичні семінари, що проводяться в інших організаціях, а також на внутрішньобанківські семінари із запрошенням провідних лекторів з інших установ. Завдання тематичних семінарів для співробітників філій — підвищення кваліфікації з актуальних питань окремих напрямів банківської діяльності. Термін навчання, як правило, складає 2—3 дні. Категорія слухачів визначається тематикою семінару. По завершенні семінару проводиться підсумковий круглий стіл.

Мета проведення тренінгів — вироблення у персоналу навиків поводження в стандартних і нестандартних ситуаціях. Зміст тренінгів визначається у кожному конкретному випадку програмами тренінгів. Категорія слухачів — працівники структурних підрозділів з обслуговування населення, секретарі приймалень, співробітники управління безпеки тощо. Термін навчання, як правило, складає 1 день.

Стажування проводиться в управліннях головної контори банку — для працівників філій; в інших банках і фінансових установах — для провідних співробітників і керівного складу головної контори банку. Працівники філій також можуть проходити стажування в сторонніх організаціях. Для вищого менеджменту організовується закордонне стажування. Тривалість стажування не перевищує 10 днів.

Зміст стажування визначається індивідуальним планом, у якому дається перелік питань, що будуть вивчатися в ході стажування. Індивідуальний план складає працівник напередодні стажування і затверджує у директора філії, директора департаменту, президента банку.

Працівник під час стажування повинен виконати індивідуальний план. Після закінчення стажування він має подати письмовий звіт, погоджений з керівником стажування. За результатами стажування видається довідка для пред´явлення за основним місцем роботи.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера