Безкоштовна бібліотека підручниківБанківський менеджмент

7.2.3. Порівняльна характеристика основних форм розрахунків


Такі методи розрахунків, як чеки і банківські тратти, відносно повільні. Поштовий переказ — це більш швидкий метод платежу, ніж банківська тратта. Оскільки тратта видається експортеру для пересилання бенефіціару, завжди виходить деяка затримка при передачі її для відправлення бенефіціару.

Телексний переказ — дуже швидкий метод розрахунку, оскільки платіжне доручення висилається в банк у країні постачальника за допомогою телексного повідомлення.

Переказ за системою SWIFT аналогічний телексному переказу, за винятком того, що платіжне доручення буде пересилатися мережею SWIFT у вигляді пріоритетного повідомлення цієї системи.

Відправлення міжнародного грошового переказу за системою SWIFT можуть відбутися тільки між банками — членами системи SWIFT. Це єдиний мінус такого роду переказів.

Разом із вказаними системами створюються і досить успішно розвиваються автоматизовані системи грошових переказів і банківських розрахунків на базі міжбанківських електронних систем, за яких певний банк виступає як кліринговий центр для групи учасників даної системи (звичайно банки-кореспонденти) при здійсненні переказів у певній валюті.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера