Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Політологія

5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес


Актуальність проблем міжнародної політики постійно зростає за кардинальних змін у світі, загострення глобальних проблем, невирішеність яких загрожує існуванню людства. Розв´язання проблем світового співтовариства залежатиме від політики на міжнародній арені як окремих держав, так і міжнародних організацій. Міжнародні відносини дуже складний і багатоас-пектний механізм. Його вивченням займається спеціальна галузь політичної науки — теорія міжнародних відносин, а в цьому розділі подано загальні уявлення з цього питання.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття