Безкоштовна бібліотека підручниківПроблеми поетики (збірка наукових праць)

6. Символ дуба та верби в українському та кельтському фольклорі


Карина БАГРАТІОН-МУХРАНСЬКА, к.фіпоп.н.

Анотація

Стаття присвячена компаративному вивченню символів дерев,зокрема дуба і верби у фольклорній свідомості шотландців та українців та їх вплив на становлення менталітету обох народів. Символи дуба та верби в українському та шотландському фольклорі іноді мають схоже потрактування,тому питання їх дослідження є цікавим.

Summary

The article is dedicated to the comparison and study of tree-symbols in Ukrainian and Celtic folklore and their impact on formation of the mentality of both peoples. The investigation of two major tree symbols of oak and willow shows that there is a lot of common points in interpretation and encourage the further investigation in this field.

В останні роки українські фольклористи все більше цікавляться вивченням загальноєвропейської культурної спадщини у симбіозі із багатьма іншими науками,такими як психологія, етнологія,теория та практика перекладу, культурологія, методика навчаня мов та країнознавства, тощо. Такий міждисциплінарний підхід дозволяє глибше зрозуміти український менталітет у контексті світової історії, вирізніти неповторне у нашому світосприйнятті.Одним із цікавих питань для розгляду у контексті данного підходу є порівняння значень, яке надається різними народами власне росленним символам. Рослинний світ є життєдайним джерелом кожної людини. Протягом тисячоліть багато із них є незамінними продуктами харчування, цілющими оздоровчими засобами, окрасою нашого життя. Проте функції рослин не обмежуються їх використанням суто у господарській діяльності а посідають значне місце в широкому комплексі традиційних вірувань, звичаїв і забобонів. Обряди і повір´я, пов´язані із деревами, травами, квітами і різним зіллям містять у собі неоціненні відомості про язичницькі уявленя предків та навколишній світ ,базуються на їх уявних та реальних,перевірених часом, властивостях. З утвердженням християнства вони нерідко закріплювалися ритуалом освячення в церкві,чи отримували альтернативне потрактуваня.

Обряди, пов´язані з рослинами, відіграють важливу роль в календарних святах. У свідомості наших предків вони, звичайно, жили набагато інтенсивнішим життям. Їм здавалося, що ці обряди зміцнять добробут сім´ї, забезпечать людині здоров´я, вбережуть господарство від нечистої сили ,підсилять плодючість землі й худоби. Особливе місце займали рослини-символи у сімейних обрядах. Рослинні мотиви та образи широко представлені в європейському фольклорі. Майже в усіх жанрах власне української та шотландської усної творчості, рослинна символіка є одним із важливих виражальних засобів. Особливо глубокою шаною та змістовим наповненням у фольклорному доробку України і Шотландії два рослинні символи - дуба та верби. Проте, значення яке їм надавалося подекуди співпадає а подекуди відрізняється. Розглянемо ці рослинні символи і те значення яке надавали їм шотландці та українці більш детально. Дуб здавна користується у словянському народі глибокою шаною. Він вважався священним деревом бога Перуна, тому зрубати його можна було лише з дозволу волхів. Слов´яни-язичники вважали дубові ліси та дубові гаї житлами богів, їх огороджували.У таких священних місцях заборонялося вирубувати дерева і полювати. В кельтскій міфології дуб був будинком лісових духів. Священним деревам поклонялися, приносили в жертву тварин, про що свідчить знахідка датована 1909 роком. Неподалік від Києва(монастиря Пустинного Миколи) прямо із дна Десни підняли 16-20-метровий дуб, у стовбур якого були забиті чотири щелепи кабана. У XIX ст. на зелені свята облаштовували так званий гральний дуб (на Київщині - сухий дуб). У центрі села, а іноді за околицею ставили довгу жердину з прикріпленим зверху колесом, прикрашали її травами, квітами, стрічками. Довкола такого імпровізованого дерева. відбувалися ігри, що супроводжувалися спеціальними піснями. Цей обряд символізував розквіт природи. Оспіваний у народних думах та піснях дуб є символом молодого козака:

Чом дуб не зелений?

Лист хмара прибила;

Козак невеселий —

Лихая година. [1, с. 1].

У весільних приповідках і побажаннях дуб. виступає символом міцного здоров´я й довголіття молодих: Дарую дуби, що в діброві, будьте дужі та здорові !Дарую два дубочки, щоб жили в парі, як голубочки! [2,с.150]. За народним звичаєм коли народжувався син, батьки висаджували два жолуді, коли донька — висівали калинове зерня. Дуби нерідко увічнюють, за давньою традицією, пам´ять про видатних людей. В

Україні є зелені велетні, посаджені на честь Т.Г.Шевченка, І.Франка, М.Коцюбинського, Г.Сковороди та ін.

Символ дерева в кельтській міфології є загальновживаним. Важко не зустріти образ дерева вивчаючи будь-яку памятку шотланської літератури,особливо це стосується балад та легенд. У кельтських народів особливо поважалася яблуня та дуб. Проте дубові у кельтському фольклорі на відміну від українського найчастіше надавалося значення охоронця міфічного світу королеви Фей.Як відомо лише двом шотланським фольклорним героям-Томасу Римачу і Тему Ліну вдалося повернутися із казкового полону проте їх спіткала схожа доля-обоє почали свою ініціаційну подорож заснувши під могутнім дубом на кордоні обох світів.

Що стосується поєднання кельтських та християнських вірувань воно може, також спостерігати на прикладі надання дубові нового значення.У баладі”Тем Лін”,підчас розмови ,що відбувається під могутнім дубом Дженнет благає Королеву Фей”Імям того,хто помер задля людства не дереві”[3;241-135 С,]. І тут мається на увазі сам Іісус Христос,який помер,як відомо, на деревяному хресті.У цьому звязку цікаво згадати багаточисленні погрози самої королеви фей Дженнет.Це можна тлумачити як те, що вона бажає перетворити його на дерево ,хоча в багатьох версіях балад вона хоче дати йому серце із каміння а очі із дерева.В жодній версії не вказується те, що власне вона мала на увазі,оськільки в англійській мові є два слова,які можуть перекладатися як дєрєво”Тгєє ” та “Wood”, в кожному варіанті,звичайно,її словам може надаватися різне навантаження.У деяких версіях Фея бажає Тему Ліну страшної смерті,вона каже, що хоче видряпати їй очі та вставити їх у стовбур дерева.Цим вона знову підкреслює те,що Тем Лін належить обом світам ,і таким чином він би не втратив свого чарівного дару орієнтуватися у потойбіччі.

Що стосується іншого дерева-символа верби воно також має важливе значення у шотландському й українському фольклорному доробку.Верба, опоетизована українським народом разом із тополею і калиною , не випадково заслужила на таку шану. Виростаючи біля річок, ставків, природных джерел, вона є ніби позначкою води на землі. Криницю завжди намагалися копати під вербою.І , насправді, це дерево було чудовим природним фільтром усіляких домішок, що містилися у водах. Кельти здавна клали до резервуарів із водою вербові гілки заради дизенфекції й робили на її основі обезболюючі відвари. Освячена верба. зберігалася в українській хаті й широко застосовувалася як лікувальний засіб чи як оберег. На Херсонщині й клали у воду, в якій купали хвору дитину, на Харківщині запалювали гілочку й обкурювали нею хворих на лихоманку. Зараз, коли медицина має можливість науково довести справедливість таких дій було доведено,що вербові гілки містять у собі елементи, що за своєю цілющою дією споріднені із аспіріном:

Willow leaves and bark yield salicin, a principal component of aspirin -infusions of willow leaves or willow bark were reportedly used to relieve cramps [4 ; 41-45].

Вербову лозу традиційно використовували на Україні для зведення будівель, огорож, для виготовлення меблів, кошиків та інших ужиткових речей; з вербової деревини здавна робили музичні інструменти. Із розповсюдженням християнства верба почала відігравти важливу ритуально-обрядову роль. За народними уявленнями, гілочки верби, посвячені в церкві у так звану вербну неділю, набували магічних властивостей. Освячену вербу. приносили в дім і вдаряли нею членів сім´ї, найчастіше дітей, примовляючи:

Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. [5 ; 1].

В українському фольклорі верба це поетичний символ дівчини або заміжньої жінки. Розлоге, похилене вербове гілля найчастіше асоціюється зі смутком і жалем:

Висока верба, висока верба

Широкий лист пускає.

Велика любов, тяжка розлука

Серденько зриває. [6 ;1].

У деяких регіонах України побутує дуже сумна легенда про, що за часів, коли українська земля потерпала від татарви, чинилися нищівні навали на край український, знищувалися і зникали з численні села. Саме у цей час викрадалися красуні-українки і вивозилися на невільничий ринокУ цей час село оточували численні болота. I дівчата, намагаючись спастись від поневолення топилися у численних водоймах. Згідно фольклорним памяткам на місці загибелі дівчини виростала верба. Ці верби очистили болота, перетворюючи у чисті водойми. Що стосується кельтів,у них верба дуже часто асоціюється із нещасним коханням,із покинутою жінкою, у певному сенсі також знищенною у полумї пристрасного кохання.Так гарним прикладом є балада про людину,що носила на капелюсі маленьку вербову гілочку як знак свого нещасного кохання.

"All around my hat, I will wear the green willow," [7 ;1],

Проте незважаючи на позитивне відношення до дерева-символа Верби його потрактування у шотландському й українському фольклорі дещо відрізняється. Так згідно з українськими віруваннями верба виступала оберегом від нечистої сили

Українці вірили що в хату, де є верба не вдарить блискавка. Вважалося також, що верба. перепиняє дорогу в дім нечистій силі, особливо відьмам. У кельтів верба вважалася нечистим, заклятим деревом. Вони вважали що вона завжди є притулком потойбічних нечистих сил,особливо відьом.Ці повіря і досі живуть активним життям в британській та американській коллективній свідомості.Так легенди про те,що верба є прихистком нечисті втілилося у культовому фільмі із відомим американським актором Джоном Депом у головній ролі. Sleepy Hollow -Вербовий Гай. [8 ;1].

Література:

[1]Украинские песни - Лемківські пісні - фольклористика .Чом дуб не зелений /Mp//referatik.com.ua/songs/60/1782/.-C.1; [2] Украинские песни - фольклористика /Mp//referatik.com.ua/songs/60/1782/.-C.150; [3] Napier James. Folklore: Superstitious Beliefs in the West of Scotland within this century. - Paisley: Alexander Gardner, 1879. - 241-135 С. [4], C. Dckinson, "The Pharmacy in the Forest," Mother Earth News (June 1995), C. 41-45. [5]; Український фольклор // http://www.uaget.eom/page/46268-C.1; [6] Верба (Українська міфологія) // Матеріал з Вікіпедії — вільноїенииклопедії, http://uk.wikipedia.org/Wiki ,2009. -C.1. [7]; Steeleye Span - “All Around My Hat Lyrics”//http://Www.lyricallegend.co.uk -C. 1; [8] Sleepy Hollow// www.clipsland.com, 1999. -C. 1.|
:
Срібний Птах. Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Частина І
Література в контексті культури (збірка наукових праць)
Проблеми поетики (збірка наукових праць)