Безкоштовна бібліотека підручниківАдміністративний суд Украіни (збірник наукових праць)

Представники адміністративних судів України вивчають досвід Франції


У рамках реалізації урядом Французької Республіки проекту підтримки правової та судової реформи в Україні, за сприяння Посольства Франції в Україні наприкінці2008року відбулись два робочих візити представників системи адміністративного судочинства України до Франції з метою ознайомлення з організацією адміністративного правосуддя цієї країни.

До першої делегації, яка перебувала у Франції з 23 по 30 листопада, увійшли заступник Голови ВАСУ М. Цуркан, суддя ВАСУ Є. Усенко та помічник Голови ВАСУ І. Колеснікова. Делегація ознайомилась з роботою Державної Ради Франції, Апеляційного адміністративного суду м. Нанта та адміністративного суду м. Версаля.

Із 14 по 20 грудня 2008 року цю країну відвідала ще одна делегація адміністративних судів України, до складу якої входили заступник Голови Вищого адміністративного суду України Д. Ліпський, начальник управління кадрів та підвищення кваліфікації ВАСУ О. Михайлов, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва А. Літвінова та провідний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва ВАСУ К. Миронченко. Делегація побувала в Державній Раді Франції та Апеляційному адміністративному суді міста Версаля.

Обидві делегації провели низку робочих зустрічей з представниками зазначених органів адміністративного судочинства Франції з метою обговорення питань щодо організаційної діяльності та відправлення адміністративного правосуддя, ролі та місця судів у системі адміністративної юстиції Франції та подальшого міжнародного співробітництва між обома країнами в даній сфері.

Французькі колеги також ознайомили гостей з історією розвитку та завданнями адміністративного судочинства, діяльністю органів адміністративної юстиції Франції, структурою Державної Ради, особливістю розгляду адміністративних спорів Державною Радою, судами апеляційної інстанції, адміністративними трибуналами, відбулися фахові зустрічі із суддями та державними радниками.

Українські судді та фахівці також ознайомились із порядком ведення діловодства, систематизації наукової літератури в бібліотеці Державної Ради, веденням архівів та порядком ознайомлення працівників Державної Ради з новими нормативно-правовими актами, їх змінами та доповненнями тощо.

Під час зустрічі української делегації на чолі з М. Цурканом із державним радником, уповноваженим з міжнародних відносин Террі Ольсоном були обговорені результати співробітництва між Державною Радою та ВАСУ у 2008 році й перспективи його продовження, зокрема, щодо майбутнього візиту заступника Голови Державної Ради Ж.- М. Сове до України в березні 2009 року та двосторонніх заходів, проведення яких заплановано у першому півріччі 2009 року.

Заступник Голови ВАСУ Д. Ліпський обговорив низку питань подальшої співпраці між Україною і Францією у сфері адміністративної юстиції із Секретарем Міжнародної асоціації вищих органів адміністративної юстиції Шанталь Левек. У ході цієї розмови були визначені перспективи співробітництва та пріоритетні напрями діяльності Вищого адміністративного суду України як члена цієї Асоціації у 2009 році.

Судді адміністративних судів обговорили проблемні питання застосування податкового і митного законодавства та практику розгляду земельних спорів18-19 грудня 2008 року у Львові відбувся семінар "Проблемні питання застосування податкового і митного законодавства та практика розгляду земельних спорів адміністративними судами України", який було організовано Вищим адміністративним судом України спільно з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Україна: верховенство права" в рамках Протоколу про співпрацю.

Зазначимо, що французька система адміністративного судочинства є достатньо розвинутою і її досвід може бути використаний в Україні при вдосконаленні норм адміністративного права та в організації діяльності адміністративно-правової гілки правосуддя. На думку українських фахівців, доцільно глибше вивчити французький досвід, зокрема в таких питаннях як особливості касаційного розгляду адміністративних справ, розмежування юрисдикцій, участь адвоката в адміністративному процесі, адміністративно-процедурне оскарження рішень органів публічної влади та допуск до оскарження в порядку адміністративного судочинства.

Додамо, що дані заходи відбулися за організаційної підтримки радника Франції при Міністерстві юстиції України Н. Мазіо.

У семінарі взяли участь заступник голови Судової палати з розгляду справ, що виникають з податкових відносин, ВАСУ Олександр Нечитайло, судді ВАСУ Галина Голубєва, Любов Гончар, Ольга Кравченко, Тетяна Шипуліна, заступник керівника Проекту USAID "Україна: верховенство права" Наталія Петрова, працівники апарату ВАСУ, судді апеляційних і окружних адміністративних судів.

Метою семінару було надання методичної допомоги, рекомендаційних роз´яснень апеляційним та окружним адміністративним судам України. Обговорення найбільш актуальних проблем застосування податкового, митного та земельного законодавства України мало на меті, зокрема, доведення судової практики Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України у спорах за участю податкових органів, а також у спорах за участю митних органів та земельних спорах до суддів апеляційних і окружних адміністративних судів; забезпечення однаковості судової практики зазначених категорій справ на всій території України та уникнення можливих недоліків в роботі суддів, а також підвищення кваліфікації суддів апеляційних і окружних адміністративних судів.

Перед учасниками семінару зі своїми доповідями виступили судді ВАСУ, а також заступник голови Донецького апеляційного адміністративного суду Раїса Ханова. Зокрема, вони ознайомили учасників з проблемними питаннями застосування процесуальних норм при розгляді адміністративними судами України справ за участю органів державної податкової служби, Закону України "Про порядок погашення зобов´язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", Закону України "Про податок на додану вартість", а також із практикою розгляду адміністративними судами земельних спорів та справ по спорах юридичних осіб з митними органами — як із суб´єктом владних повноважень.

Як зазначив у своєму виступі Олександр Нечитайло, обговорення проблемних питань у застосуванні податкового, митного та земельного законодавства України дасть змогу усунути суперечливість правових позицій адміністративних судів різного рівня. "Тим самим ми сприятимемо ставленню в Україні до адміністративних судів як до стабільних і прогнозованих державних установ, які ефективно і в суворій відповідності до чинного законодавства забезпечують вирішення всіх можливих конфліктів у соціальній сфері. Єдина практика розгляду адміністративними судами адміністративних справ є запорукою утвердження режиму законності в країні, що сприятиме підвищенню ролі судової влади в Україні, і зокрема, ролі судів адміністративної юрисдикції. Наша спільна робота допоможе звернути увагу на деякі можливі помилки судів у застосуванні чинного законодавства, що іноді трапляються в судовій практиці, а також сприятиме з´ясуванню питань вдосконалення окремих законодавчих норм", — наголосив він.

Нагадаємо, що цей захід продовжив серію семінарів з актуальних питань застосування адміністративними судами закона- давства України, які проводилися в 2008 році Вищим адміністративним судом України у співпраці з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку "Україна: верховенство права". Так, у лютому 2008 року в Івано-Франківську пройшов семінар із розгляду проблемних питань застосування адміністративними судами законодавства з питань статусу і соціального захисту деяких категорій громадян, а в червні 2008 року в Одесі проведено семінар з обговорення проблемних питань застосування податкового законодавства, в яких взяли участь судді Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України, окружних і апеляційних адміністративних судів.

Відбувся Перший українсько-німецький колоквіум з питань адміністративного процесуального права

Із 3 по 6 лютого 2009 року у місті Лейпціг (ФРН) перебувала делегація суддів України на чолі з Головою Вищого адміністративного суду України Олександром Пасенюком. Організаторами візиту виступили Вищий адміністративний суд України, Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва та Федеральний адміністративний суд Німеччини.

До складу української делегації також входили суддя Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України Юрій Тітов, судді ВАСУ Галина Го- лубєва, Любов Гончар та Тетяна Шипулі- на, голови Донецького апеляційного ад- мінсуду Тамара Бадахова, Севастопольського апеляційного адмінсуду Юрій Ше- ренін, радник Голови ВАСУ Володимир Перепелюк та помічник судді ВАСУ Дар´я Заболотна.

Під час візиту українська делегація взяла участь у Першому українсько-німецькому колоквіумі з питань адміністративного процесуального права, який проходив у Федеральному адміністративному суді Німеччини, а також ознайомилася з організацією роботи цього суду.

У ході колоквіуму між українськими та німецькими колегами відбувся фаховий обмін думками з таких питань:

—     розмежування юрисдикціи між адміністративним судочинством, з одного боку, та іншими гілками судочинства, з другого;

—  підвищення ефективності проваджень в адміністративних судах шляхом застосування процедури прискореного розгляду справ та розвантаження адміністративних судів через створення процесуальних бар´єрів;

—     досвід та підходи до вирішення проблеми так званих "масових проваджень" через врегулювання особливого порядку їх розгляду в процесуальному законі та через урахування органами публічного управління вже сформованої судами практики розгляду відповідних справ (зокрема в сфері пенсійного та соціального забезпечення);

—практична реалізація адміністративним судочинством вимог принципу офіційності/офіційного з´ясування всіх обставин у справі (стаття 11 КАС України). Співвідношення обов´язків і компетенції судді/суду та активності учасників провадження з урахуванням вимог цього принципу адміністративного судочинства;

—     проблематика основоположного завдання адміністративного судочинства із захисту прав та інтересів осіб у відносинах з органами публічної влади з урахуванням права органів публічної влади на подання позовів проти осіб. Сфери публічного управління та широта компетенції відповідних органів на подання таких позовів;

—  взаємне доповнення та співвідношення адміністративно-процесуального та адміністративно-процедурного законодавства. Допоміжна роль адміністративно- процедурного законодавства в діяльності адміністративного судочинства (розвантаження судів, отримання адміністративної справи в рамках розгляду позову від органу публічної влади тощо);

—     проблеми та підходи до врегулювання в адміністративному процесуальному праві порядку оскарження актів вищих органів публічної влади (територіальна та предметна підсудність, порядок розгляду).

Українські фахівці продовжують знайомитися з процедурами надання статусу біженця в Республіці Польща

У рамках реалізації проекту "GDISC Україна — Нарощення потенціалу і технічна допомога українським органам влади ефективно протидіяти незаконній транзитній міграції" (ERIT) Міжнародного центру розвитку міграційних процесів з 15 по 20 лютого відбувся візит української делегації у складі представників Вищого адміністративного суду України, Державного комітету України у справах національностей та релігій, регіональних міграційних служб Луганської, Київської, Одеської, Чернігівської областей з метою ознайомлення з процедурами

Із німецького боку в роботі колоквіуму взяли участь Президент Федерального адміністративного суду Німеччини Маріон Екертц-Хьофер, віце-президент ФАС Німеччини Міхаель Гунд, головуючий суддя ФАС Німеччини Рюдігер Рубель, судді Міхаель Грьоппер та Штефан Лангер, а також представники Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва Штефан Хюльсхьорстер (керівник проектів Фонду по Україні, Білорусі, Молдові, Грузії), Вольфрам Гертіг (асистент керівника проектів Фонду) та Геннадій Рижков (юридичний консультант Фонду).

Також українські судді відвідали Адміністративний суд м. Лейпціг, де провели фахову зустріч з німецькими колегами та ознайомились з організацією роботи суду, який розглядає адміністративні спори у першій інстанції.

Як відзначив Олександр Пасенюк, подібні фахові зустрічі є надзвичайно важливими та корисними як для вирішення численних теоретичних питань у галузі адміністративного процесуального права, так і для розуміння суто практичних проблем, які виникають у суддів під час розгляду адміністративних справ. Голова ВАСУ також висловив сподівання, що успішно започатковане співробітництво в подальшому стане доброю традицією для українських та німецьких суддів адміністративних судів.

надання статусу біженця в Польщі та польським досвідом вирішення питань, пов´язаних із перебуванням іноземців на території країни. З боку ВАСУ участь у візиті брали судді Тамара Лиска, Сергій Горбатюк та Микола Мойсюк.

Під час візиту учасники відвідали Управління у справах іноземців, відомство прикордонної служби, Раду з питань біженців, воєводський адміністративний суд м. Варшави, табір біженців "Дебак". У ході зустрічей із керівництвом та співробітниками вказаних органів та установ українська делегація мала можливість докладно ознайомитись із їх структурою та організацією діяльністю, системою надання притулку в Польщі, різними формами захисту, які надає ця країна.

Управління у справах іноземців у Польщі є органом виконавчої влади, який повноважний приймати рішення про надання статусу біженця, і виступає органом першої інстанції. До складу управління входять департамент процедур надання статусу біженця та притулку, департамент легалізації перебування та реєстрації іноземців, юридичне бюро, фінансове бюро, бюро інформаційних технологій та реєстрів іноземців, бюро міжнародного співробітництва, відділ контролю та захисту конфіденційної інформації, бюро з питань організації центрів для іноземців — шукачів статусу біженців, бюро Генерального директора, відділ внутрішнього аудиту.

У ході зустрічей з працівниками Управління у справах іноземців українські фахівці ознайомились з практичними аспектами опитування осіб, що подають заяви на отримання статусу біженця, та методами, що застосовуються до окремих категорій осіб (меншини, діти без супроводу дорослих, уразливі групи). Вони також мали можливість познайомитись із роботою відділу інформації по країнах походження, методами, які використовуються для збирання даної інформації. Членам делегації були продемонстровані база даних "Святовід", створена з метою поліпшення механізмів отримання інформації, та зразки матеріалів.

Рішення Управління у справах іноземців може бути оскаржене до Ради з питань біженців (що стосується надання статусу біженця) або Міністерства внутрішніх справ та управління (що стосується міграційних питань). Рішення адміністративного органу другої інстанції може бути оскаржене до суду.

Судді Вищого адміністративного суду України та представники Державної Ради Франції поділилися досвідом здійснення адміністративного судочинства10 березня 2009 року у Вищому адміністративному суді України відбувся урочистий прийом французької делегації на чолі із заступником Голови Державної Ради Франції паном Жаном- Марком Сове у супроводі державного радника, уповноваженого з міжнародних відносин пана Террі Ольсона та професора права, радника Франції при Міністерстві юстиції України (Посольство Франції в Україні) Ніколя Мазіо.

З українського боку участь у заході взяли Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Пасенюк, перший заступник Голови ВАСУ Микола Сірош, заступники Голови ВАСУ Олександр Пан- ченко, Дмитро Ліпський і Михайло Цур- кан, судді та працівники апарату ВАСУ.

У рамках програми візиту представників Державної Ради Франції відбулися зустріч делегації з Головою Вищого адміністративного суду України О.Пасенюком; екскурсія для представників французької делегації приміщеннями ВАСУ та знайомство з умовами щоденної роботи суддів і працівників апарату Вищого адмінсуду; фахова зустріч з суддями і працівниками апарату ВАСУ, а також "круглий стіл" на тему "Касаційний розгляд адміністративних справ".

Під час фахової зустрічі Голова Вищого адміністративного суду ознайомив представників Франції з діяльністю ВАСУ, розвитком адміністративної юстиції в Україні, зі станом реформування судової системи та забезпечення діяльності адміністративних судів. Сторони обговорили також основні пріоритети та можливі напрямки подальшого співробітництва Вищого адміністративного суду України та Державної Ради Франції.

За словами О. Пасенюка, обмін досвідом з представниками Франції — країни з найдавнішою історією існування спеціалізованих юрисдикційних органів у галузі адміністративної юстиції — сприятиме вирішенню багатьох актуальних питань здійснення адміністративного судочинства в Україні. Голова ВАСУ також висловив сподівання, що Державна Рада Франції сприятиме подальшому діалогу між країнами в сфері адміністративного судочинства.

Під час "круглого столу" "Касаційний розгляд адміністративних справ", який відбувся в рамках візиту представників Державної Ради до ВАСУ, заступник Голови Державної Ради пан Ж.-М. Сове розповів українським колегам про діяльність Державної Ради, що є органом конституційного та судового контролю, формально очолюваним Прем´єр-міністром за посадою, якого може тимчасово заміняти міністр юстиції.

Як повідомив Ж.-М. Сове, Державна Рада виступає в подвійній якості — як вищий орган адміністративної юстиції і як консультативний орган уряду. В якості першого Рада здійснює контроль за діяльністю адміністративних органів. Рішення останніх можна оскаржити в адміністративних судах. Рада виконує обов´язки касаційної інстанції щодо рішень апеляційних адміністративних судів, а також при розгляді справ, які надходять із Розрахункової палати, Суду бюджетної дисципліни та ін.

У своєму виступі заступник Голови Держради особливо наголосив на тому, що, на його переконання, майбутнє розвитку судової системи полягає в запровадженні спеціалізованих судових установ. "Контроль за діяльністю адміністрацій всіх рівнів має забезпечуватись спеціалізованими судовими установами, бо тоді він (контроль) є насправді глибоким і всеохоплюю- чим, а отже і ефективним. Це дозволяє краще дотримуватися прав людини і відповідно сприятиме розвитку України як демократичної і правової держави", — зауважив він.

У свою чергу державний радник, уповноважений з міжнародних відносин Террі Ольсон виступив перед суддями ВАСУ з доповіддю, в який розповів, що можливість звернення позивачів до Державної Ради Франції у рамках касаційної процедури є достатньо відкритою (порівняно з деякими іншими країнами). Суддя суду касаційної інстанції, перш за все, здійснює правосуддя та, дотримуючись визначеної процедури, стежить за подальшою долею рішення, що було ним прийнято, перевіряє в рамках контролю, чи судді апеляційної інстанції належно застосували правову норму та дали правильну юридичну оцінку фактам.

Учасники "круглого столу" з боку ВАСУ ознайомили колег з особливостями розгляду адміністративних справ у порядку касаційного провадження в нашій країні, окреслили основні проблемні питання, що виникають у цій сфері, відзначили можливі шляхи удосконалення процесуального законодавства України в сфері адміністративного судочинства.

Наприкінці зустрічі відбулася дискусія французьких та українських суддів, у ході якої були обговорені такі актуальні питання як розмежування юрисдикцій, допуск до оскарження та процесуальні бар´єри, інтенсивність контролю, подальша доля касаційного рішення, взаємовідносини органів правосуддя з підпорядкованими їм органами, відповідальність за адміністративні правопорушення тощо.

Звіт про використання Вищим адміністративним судом України бюджетних коштів у 2008 році в розрізі економічної класифікації видатків

Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Вищому адміністративному суду України були передбачені видатки за кодом програмної класифікації видатків 0751010 "Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України" в сумі 74 536,7 тис. гривень.

Показники витрат бюджетних коштів у 2008 році в розрізі економічної класифікації видатків наведені в таблиці 1.

Гранична чисельність працівників Вищого адміністративного суду України за станом на 1 січня 2009 року становить 466 осіб, у т.ч. суддів — 97 осіб.

За станом на 1 січня 2009 року фактична чисельність працівників Вищого адміністративного суду України становила 342 особи, у тому числі суддів — 55 осіб.

Відповідно до показників, визначених у паспорті бюджетної програми за КПКВ 0751010 "Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України", у 2008 році у Вищому адміністративному суді України перебувало та пройшло вхідну реєстрацію в управлінні документального забезпечення 52 1 00 процесуальних документів, що на 0,2 відсотка більше, ніж затверджено в паспорті бюджетної програми.

Середньомісячне надходження процесуальних документів у 2008 році становило 143 одиниці на одного суддю, що на 38,8 відсотка більше, ніж передбачалось паспортом бюджетної програми.

У 2008 році кошторисом на утримання суду було затверджено видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі, що обліковуються за КЕКВ 2132, у сумі 10 721,0 тис. грн.; касові видатки на капітальний ремонт становили 5 481,0 тис. гривень. Унаслідок недофінансування на суму 5 240,0 тис. грн. видатки на капітальний ремонт становили 7 328,4 тис. грн., а саме:

на державну експертизу кошторисної документації робочого проекту "Додаткові загальнобудівельні та пусконалагоджувальні роботи з капітального ремонту службових приміщень Вищого адміністративного суду України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп.5 (Печерський р-н)" — 1,3 тис. грн. (договір від 07.05.2008 № 177-1-2008);

на здійснення проектно-вишукувальних робіт, які є складовою капітального ремонту, на об´єкті за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп.5 — 34,3 тис. грн. (договір від 18.07.2008 № 24);

на виконання додаткових будівельних робіт з капітального ремонту приміщення адміністративної будівлі на вул. Московська, 8, корп.5 м. Києва — 1 484,6 тис. грн. (договір від 21.07.2008 № 67/2008);

на державну експертизу кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт службових приміщень Вищого адміністративного суду України на вул. Московська, 8, корп.5 Печерського р-ну м. Києва" — 2,2 тис. грн. (договір від 06.08.2008 № 123-1-2008/Буд);

на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Вищого адміністративного суду України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп.5 — 4 720,5 тис. грн. (договір від 19.11.2008 № 24/11);

на державну експертизу кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі Вищого адміністративного суду України на вул. Московська, 8, корп.5 Печерського р-ну м. Києва" — 1,0 тис. грн. (договір від 08.12.2008 № 324-1-2008/Буд);

на виконання будівельних робіт з капітального ремонту лівого крила адміністративної будівлі Вищого адміністративного суду України, які пов´язані з аварійністю, — 1 084,5 тис. грн. (договір від 18.12.2008 № 26/12).

За спеціальним фондом Вищим адміністративним судом України отримано бібліотечні видання на суму 14 143,78 грн. та програмне забезпечення на суму 170 000,00 грн.: "Модуль генерації вихолощеного рішення суду" та "Модуль візуалізації та пошуку рішень ВАСУ", поставлені відповідно до Протоколу про співробітництво між Кімо- нікс Інтернешнл — виконавцем проекту Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку "Україна: верховенство права" і Вищим адміністративним судом України та субпідрядного контракту з фіксованою ціною щодо "Впровадження першої черги Інформаційної системи "Розміщення текстів рішень Вищого адміністративного суду України в мережі Інтернет".|
:
Академія прокуратури України (збірник наукових праць)
Адміністративний суд Украіни (збірник наукових праць)
Правові науки України (Збірник наукових праць)